ค้นหารายการ/กิจกรรม เพิ่มรายการ ค้นหา ดูรายการ คู่มือระบบ

row
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/รายการ
เจ้าของเรื่อง
อ้างอิง
--
3
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/รายการ
เจ้าของเรื่อง
อ้างอิง
26-12-2557 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ณัฐพร 23-12-2557
25-12-2557 ประชุมจัดสรรเหรียญลูกเสือสดุดี ห้องเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บร.ๅ 10.00 น. -ส่งเสริม เกมส์ 24-12-2557
22-12-2557 ประชุมกรรมการเขต (13.oo น.) แผน แผน