ค้นหา   เพิ่มรายการ คู่มือระบบ ภารกิจ  วันเกิด หนังสือราชการ บุคลากรวันนี้ี้้   ข้อมูลอื่นๆ
row
รายการ
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
--
13
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/รายการ
เจ้าของเรื่อง
อ้างอิง
24-7-2558
เปิดงานสวนพฤกษ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 09.00 น. -อำนวยการ 23-07-2558
17-7-2558
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดบ้านสิง สตึก - 16-07-2558
25-3-2558
ประชุม ปปช. พนมรุ้งปรี นางรอง - 23-02-2558
15-3-2558
บ. งานเชอรี่ เที่ยง - 23-02-2558
23-2-2558
ประชุม เทศบาล เทพนคร - 23-02-2558
20-2-2558
บำบัดทุกข์บำรุงสุข โรงเรียนบ้านหนองผะองค์ -อำนวยการ 06-02-2558
30-12-2557
เยี่ยมเต็นท์ อำนวยความสะดวกปีใหม่ อำนวยการ + จังหวัด 23-12-2557
29-12-2557
ภวายสัตย์ปแฏิญาณ สพม.32 อำนวยการ
26-12-2557
เวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ณัฐพร 23-12-2557
25-12-2557
ประชุมจัดสรรเหรียญลูกเสือสดุดี ห้องเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บร.ๅ 10.00 น. -ส่งเสริม เกมส์ 24-12-2557
24-12-2557
ประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดืออน ธันวาคม 2557 ศาลากลางจังหวัด เขากระโรง 09.30 น. -อำนวยการ 24-12-2557
24-12-2557
สพม. ประธานเปิดชี้แจง กบข. 09.00 น.
<ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ และ ประโคนชัยพิทยาคม>
การเงิน 23-12-2557
22-12-2557
ประชุมกรรมการเขต (13.oo น.) แผน แผน

nattha : nara

pom : supach