โปรแกรมชำรุดบางส่วนหาที่แก้ไขซ่อมแซมยังไม่พบ
ไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วย Chrome ได้ 
ให้ กรอกเลขประชาชน+เดือน >ต่อไป  > ตกลง  แล้วรอสักครู่
แต่เครื่องใดมี Internet Explorer ก็เปิดได้ปกติ ครับ
1.กรอกเลขประชาชน และเดือน คลิกต่อไป
  3. ขอสลิปเงินเดือนฉุกเฉินของ ตกลง