รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ติดต่อสอบถาม jibpimpink@hotmail.com   
Create by : http://msglive.org Version 3.2 ©2552-2561.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.