ท่านที่มีรายชื่อตามภาพโปรดติดต่อ chainoy4@gmail.com เราสงสัยว่าเลขที่ตำแหน่งของท่านจะคลาดเคลื่อน
ท่านที่มีรายชื่อตามภาพโปรดติดต่อ chainoy4@gmail.com เราสงสัยว่าลขที่ตำแหน่งของท่านจะคลาดเคลื่อน
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
    ดูรายชื่อทั้งหมด 
ADMIN
มีข้อความ/คำถามอื่นใด ติดต่อ https://www.facebook.com/chainoy4 หรือ chainoy4@gmail.com 
ข้อห้าม งดการติดต่อทางโทรศัพท์ โดยเด็ดขาด เพราะท่านจะได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
 

id ชื่อ สกุล ดูเพิ่มเติม เลขที่ตำแหน่ง โรงเรียน สาขาวิชา ชื่อผลงานวิชาการ อันดับ ขั้น วันที่ส่ง วันที่ผ่านการอบรม โทรศัพท์ Line เมล์ ขอวิทยฐานะ หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล
รายชื่อผู้ที่ผ่านแล้ว