รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(อัตราจ้าง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :นพรัตน์ ประสีระเตสัง : chainoy4@gmail.com / ID-Line:0885801239.
Create by : http://msglive.org Version 3.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.  


พนักงานราชการ
   ฉุกเฉิน